Hoe goed is uw organisatie beschermd tegen dataverlies? Bestel online of bel 023 890 1670
 
MKBackup - Startpagina Oplossingen  
Helpdesk  
Gratis proberen
 
   

Privacy

1. INTRODUCTIE
MKBackup B.V. ("MKBackup") is de beheerder van de websites www.mkbackup.nlwww.vakantiebackup.nl, www.mijnbackup.nl en ons relatie beheer systeem (KIM) (de "Website"). MKBackup verwerkt uw persoonsgegevens om gebruik van de Website voor u te optimaliseren en om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren. Vanzelfsprekend geschiedt dit in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving, met name de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens MKBackup verwerkt, voor welke doeleinden zij deze gegevens verwerkt, aan welke derden zij onder welke voorwaarden persoonsgegevens verstrekt, hoe zij uw persoonsgegevens beschermt en welke rechten u heeft.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT MKBACKUP?
Wij verwerken in ieder geval de gegevens die door u aan ons worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor onze software. Het is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken welke persoonsgegevens wij u verzoeken te verstrekken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres en uw interesses en voorkeuren. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een asterix ("*").

Daarnaast maken MKBackup en haar partners gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein computerprogramma dat naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies zorgen er voor dat u, waar nodig, gemakkelijker kan inloggen en dat u de Website in de toekomst sneller kunt downloaden.

Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van de Website, vanaf welke website u de Website bezoekt, hoe lang u de Website bezoekt, wanneer u de Website verlaat en naar welke website u vervolgens toegaat (of uitlogt). Hierdoor kan MKBackup bijhouden welke onderwerpen of toepassingen u interesseren door onder andere na te gaan welke onderwerpen of (onderdelen van) webpagina's op de Website door u bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis gebruikt. Op basis van deze gegevens kunnen wij het beste nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden, waardoor wij de Website beter op de interesses van de gebruikers kunnen toespitsen.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT MKBACKUP PERSOONSGEGEVENS?
MKBackup verwerkt uw persoonsgegevens om (i) het gebruik van de Website voor u te optimaliseren, (ii) de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en (iii) u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

(i) Optimaliseren van de Website

Om het gebruik van de Website te optimaliseren maakt MKBackup gebruik van cookies zoals omschreven in paragraaf 2 "Welke persoonsgegevens verwerkt MKBackup?". (ii) Informatie, producten en/of diensten MKBackup zal uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken indien: · u zich registreert voor ons product. Bij registratie voor ons product verkrijgt u een loginnaam en een password. Inloggen door middel van uw loginnaam en uw password zorgt er voor dat u door middel van cookies herkend wordt (zie voor informatie over cookies paragraaf 2) wanneer u een volgende keer de Website bezoekt. Hierdoor wordt gebruik van de Website gemakkelijker en gebruiksvriendelijker voor u. · u zich aanmeldt om de maandelijkse nieuwsbrief (backupmagazine.nl) te ontvangen; · u brochures en/of offertes wilt aanvragen; · u uw interesse wil tonen voor een via de Website aangeboden vacature bij MKBackup. U kunt in dit geval uw curriculum vitea tezamen met onder andere naam, emailadres en motivatie aan MKBackup sturen.

(iii) Marketingdoeleinden

Indien u via de Website informatie, zoals onder meer brochures, opvraagt of indien u gebruik maakt van producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren of aan te melden bij MKBackup, kan MKBackup u informatie toesturen over producten en/of diensten van MKBackup die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om MKBackup te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar privacy@mkbackup.nl. Elke keer dat MKBackup u informatie toestuurt over andere producten en/of diensten, zal MKBackup u bovendien wijzen op de mogelijkheid MKBackup te laten weten zulke informatie niet meer te willen ontvangen. Tevens is het mogelijk dat MKBackup uw persoonsgegevens deelt met aan haar gelieerde dealers en dat deze dealers u informatie sturen over hun producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om de desbetreffende dealer te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar het contactadres van deze dealer.

4. AAN WELKE DERDEN VERSTREKT MKBACKUP UW PERSOONSGEGEVENS?
MKBackup verstrekt soms persoonsgegevens aan derden die in haar opdracht persoonsgegevens van u verwerken (bijvoorbeeld voor het installeren van de software)("Bewerkers"). Deze Bewerkers zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

5. HOE BESCHERMT MKBACKUP UW PERSOONSGEGEVENS?
MKBackup draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. KIM is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1310294.

6. WELKE RECHTEN HEEFT U?
U heeft het recht MKBackup te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. MKBackup zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u MKBackup verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal MKBackup in ieder geval binnen vier weken reageren. Indien u zich geregistreerd heeft voor ons product dan kunt u uw persoonsgegevens die u voor deze dienst heeft opgegeven inzien via KIM en deze zelf actualiseren. U kunt MKBackup te allen tijde verzoeken te stoppen met het toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief en/of andere (marketing) informatie.

Voor bovenstaande verzoeken en voor vragen omtrent het privacybeleid van MKBackup kunt u: een e-mailbericht sturen, onder vermelding van "privacy" in de onderwerpbalk, naar privacy@mkbackup.nl of een brief sturen, onder vermelding van "privacy", naar:

MKBackup B.V.
t.a.v. afdeling KIM/CRM
Postbus 4380
2003 EJ Haarlem
Nederland

Wijzigingen
Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig onze privacy pagina voor het meest actuele privacybeleid op deze website.

Relevante verwijzingen:

Meer informatie over KIM
Disclaimer
Algemene Abonnementsvoorwaarden

Pagina afdrukkenPagina afdrukken | Pagina versturen per e-mailPagina versturen per e-mail | Pagina aan favorieten toevoegenPagina aan favorieten toevoegen

Disclaimer | Privacy | Sitemap