Hoe goed is uw organisatie beschermd tegen dataverlies? Bestel online of bel 023 890 1670
 
MKBackup - Startpagina Oplossingen  
Helpdesk  
Gratis proberen
 
   

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van MKBackup B.V. (MKBackup) gelden de volgende voorwaarden.
 
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
 
MKBackup heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze  website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. MKBackup garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. MKBackup wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door MKBackup worden gewijzigd zonder dat MKBackup hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door MKBackup niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MKBackup wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere MKBackup website(s) komen uitsluitend toe aan MKBackup of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MKBackup is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.
 
Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar MKBackup wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Pagina afdrukkenPagina afdrukken | Pagina versturen per e-mailPagina versturen per e-mail | Pagina aan favorieten toevoegenPagina aan favorieten toevoegen

Disclaimer | Privacy | Sitemap